Tomàs Torras i Costa

TOMAS TORRAS TÈCNICA, OFICI I DESTRESA

En los inicios de la segunda década del siglo XXI, es de lamentar que el dibujo a tinta, haya desaparecido prácticamente de las salas de exposición, a excepción de algún artista de renombrado prestigio, que junto con óleos o acuarelas, pueda incluir alguna de estas características.

Tanto su obra como su currículum expositivo, demuestran que el ARTE de Tomàs Torras es cultivado, inteligente, concienzudo y perfeccionista, realizado desde la entrega de su tiempo, la razón de sus conocimientos y la pasión por el mismo.

llegir l'article sencer: http://cuadrosdeunaexposicion.com/páginas-personalizadas/tomàs-torras/

Marta Teixidó
Crític d'art
www.cuadrosdeunaexposicion.comTOMÀS TORRAS - El Corte Inglés (Barcelona)

Ante la obra de Tomàs Torras se llega a la conclusión que estamos ante un artista excepcional, ante un dibujante fuera de serie, conocedor de la perspectiva y de la composición.

Basa su obra en el dibujo y lo enriquece con el color; nada parece entrañar dificultad para él, nada le es ajeno. Paisajes de gran carga descriptiva cuando aplica la materia necesaria; se explaya en personajes anónimos, selecciona montañas o esculturas públicas con el arte del lápiz y la tinta que, es donde mejor se encuentra.

Su obra atrae siempre sin dejar indiferente al espectador, logrando transmitir su maestría.

http://torrasicosta.blogspot.com.es/p/reconeixement-de-galart-tomas-torras.html

Tito FernándezTomàs Torras i Costa - Realisme i sinceritat

TOMÀS TORRAS és un defensor, sense complexes, de la virtut artesanal i inherent a l'art.

El camí de la descripció vers el realisme, queda patent davant la contemplació de la seva obra que, per altra banda, ens la presenta despullada de gestualitats innecessàries. Pot ésser que, en el seu subconscient mantingui una discussió entre la realitat i la aparença. Es així que l'espectador, segurament de forma involuntària, entri en un debat marcat per les paraules d'aquell poeta que deia que la meitat de l'obra la feia l'autor i l'altre meitat l'espectador.

Com a comentari resum cal dir que el nostre artista, TOMÀS TORRAS I COSTA, ha realitzat la seva obra amb una sinceritat que l'honora.

RAFAEL LÓPEZ POZOL'obra de Tomàs Torras és senzilla i honesta, amb sentit del ritme i de la composició. Aconsegueix aquesta fusió a base de sucosos traços atraients i expressius, que consoliden el clima que l'artista vol transmetre'ns

En els seus dibuixos, junt amb aquesta execució mestre, la simbiosis de sobrietat i poesia fa que cadascuna de les seves obres sigui una ofrena artística d'amor i respecte a la vida.

Hi ha, en les superfícies riques, però no ostentoses, i alhora perfectament austeres i sacrificades dels seus dibuixos, un cant a la natura i a l'idealisme.

Segur en el dibuix, amb línies fermes, mostra una veritable vocació pel paisatge, aquesta temàtica íntimament connectada amb la nostra tradició cultural.

La força de les seves obres transmet a qui les contempla la gran força plàstica amb què han estat elaborades. Sensibilitat i poder d'execució d'allò que s'ha pretès fer són les impressions que rebem a l'enfrontar-nos amb l'obra d'aquest gran dibuixant.

Per a qualsevol aficionat a les Arts Plàstiques i al dibuix en particular, la contemplació de l'obra Tomàs Torras és un veritable plaer.

Eugènia Vilaró Planas
Presidenta
Agrupació Catalana d'Entitats ArtístiquesL'artista Tomàs Torras, es un home profund en el seu quefer.

Aquesta es la meva opinió com a dibuixant, pintor i expert en gravat al foc, desprès de veure l'obre de la seva exposició.

Plasma entusiasme i bonesa un conjunt que determina el seu traç segur, honest i sensible.

Pots gaudir amb placidesa d'uns dibuixos artísticament ben aconseguits, qualitat de la qual el seu autor se n'ha d'alegrar. Gràcies Tomàs pel seu treball.

Joan Bartolì..." el treball que realitza un artista ve a ser com la seva grafología. En ella es reflecteixen els sentiments i l'estat anímic de cada un dels moments de la seva vida."

F.Vila i Ginferrer

F.Vila i Ginferrer definia, així, l'activitat artística. La frase amb la que encapçalo el present opuscle, fou expressada a l'escrit de presentació d'aquella exposició que Tomàs Torras va celebrar al Cercle Artístic de Manresa l'any 1985; vint-i-tres dibuixos sobre paper i tres gravats sobre marbre. Amb tot això vull dir que ja han passat dinou anys i Tomàs Torras continua conservant la seva característica bonhomia i transparència moral.

Contemplem a la seva obra un contingut temàtic majoritàriament paisatgístic i que inclou, també la figura com element enriquidor. Tomàs Torras treballa la ploma gairebé com un burí; com si fos punta seca. A l'estil dels aiguaforts del segle XIX que tant ens recorden aquelles memorables il·lustracions de llibres.

Tomàs Torras cerca la veritat a través de la precisió. La netedat anímica el condueix al ordre i al equilibri. Composa ocupant tots els espais possibles fent que la descripció sigui la protagonista principal.

En els dibuixos del nostre artista no trobem actors principals ni secundaris. Tots els elements representats son tractats de igual manera. Es aquesta, sens dubte, la seva conducta artística. Conducta, aquesta, que camina de forma paral·lela al seu fet personal, a la seva idiosincràsia.

La transcendència, la constant eterna del ser humà, pot ser el testimoni que suposa l'art i, si més no, un signe d'existència que va més enllà de la pròpia vida. Un signe que dona a Tomàs Torras l'imatge d'una probitat inqüestionable.

RAFAEL LÓPEZ POZO© torrasicosta.net